• Doelstelling van de stichting:

  De stichting heeft ten doel het beheren en onderhouden van een nieuw gebouwde woning aan de Leenhoflaan 1 te Boxtel ten behoeve van 9 jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Woningprofiel

  • Woontype: wooneenheden groepsgericht, vrijstaand
  • Groepsgrootte: 9 personen
  • Omgeving: veilig en in de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en sportaccommodaties

  Doelgroep:

  • Jong volwassenen, zowel jongens als meisjes, met een verstandelijke beperking in de leeftijdscategorie 20-30.
  • Zorgzwaartepakket: ZZP3 en 4
 • Doelstelling kleinschalig wonen:

  • Integratie.
   Een woning midden in een maatschappelijke omgeving, waarin de bewoners volwaardig deel kunnen nemen aan onze samenleving
  • Samen wonen.
   Één huis vol sfeer en huiselijkheid, waarin de bewoner zich veilig voelt binnen een groep en waar de bewoner de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.
  • Individueel.
   Een eigen wooneenheid ten behoeve van ontplooiing van de zelfstandigheid en als waarborg voor privacy.
 • Kosten van het wonen:
  (Uit: Wajong, huur- en zorgtoeslag).

  • verhuur, service en maaltijden (Onder service vallen de volgende posten: gas, water, elektra, CAI en internet, gemeentelijke heffingen en belastingen.)
  • inrichting aankleding van eigen wooneenheid
  • ziektekostenverzekering
  • inboedelverzekering van eigen wooneenheid
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • privé uitgave zoals persoonlijke verzorging, kleding, vakantie etc..
  • diverse kosten: eventuele nader te bepalen financiële inbreng.

  Elke maand ontvangt de bewoner een rekening van stichting Noster Domus voor huur, service en maaltijden.Dit zijn vaste bedragen die via een automatische incasso worden geïnd.

  Stichtingbestuur:
  Voorzitter: Ad van den Nosterum
  Secretaris: Adrie van Osch
  Penningmeester: Hub Ras

  IBAN nummer: NL18RABO0159787831
  Kamer van Koophandel nr. 51467380
  Stichting Noster Domus heeft een SBBI-status

Stichting Dolop gaat zich bezighouden met de zorg en het welzijn van de bewoners. Zie www.dolop.eu!